Diagnoza

Strona domowa

Pomoc dla firmy - nowoczesne metody prowadzenia biznesu

Mocne wejście Twojej firmy
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
Kultura organizacji to ważne pojęcie, które definiuje specyfikę, zbiór wartości i norm w przedsiębiorstwie. Formuje się samoistnie, jednak podlega zmianom ze strony kadry zarządzającej. Generalnie zależy od takich elementów, jak nastawienie pracowników, podział zadań i metody zachęcania do pracy

Co to jest ocena okresowa?

Mocne wejście Twojej firmy
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
Oceny okresowe pracowników to obecnie popularny sposób pomiaru ich wiedzy, lecz także oszacowania tego jakie właściwości pracowników są potrzebne na określonym stanowisku. Jak wynika z badań tylko trochę ponad 10% makro przedsiębiorstw i korporacji nie korzysta z takiego typu metod kontroli

Jak określać produktywność pracowników?

Praca, biznesmen
Author: www.s-lab.pl
Source: www.s-lab.pl
w Polsce ukazuje się coraz większa ilość firm ukierunkowanych na dobrze biegłego w danej dziedzinie pracownika. postanawiają uzupełnić swoje systemy o pakiety ocen pracowniczych , które są w stanie obliczyć wydajność w pewnym przedziale czasu. korzysta się z nich w celu wyeliminowania słabych jednostek, lub likwidowania problemu firmy.